Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów pozwalająca na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym jest prowadzona przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 800 000 euro. Przekroczenie limitu zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełnej księgowości.