Cesky

Začátek působení Kanceláře spadá do období největších společenských a hospodářských změn v Polsku. V prvním období se Kancelář specializovala hlavně na poskytování právních, účetních a daňových služeb pro vznikající společnosti s ručením omezeným a také pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Po vstoupení v platnost zákona o podnikání, který umožnil poskytování služeb pro soukromé firmy, se rozsah služeb poskytovaných Kanceláří rozšířil o daňovou a právní problematiku související s podnikáním.

Od začátku svého působení GROSZ zaměstnává specialisty v oblasti daňových zákonů a hospodářského práva. Rozsah poskytovaných služeb umožnil seznámit se specifikou atypických hospodářských případů, jako na přiklad likvidace či konkursní řízení.

V roce 1996 Kancelář navázala kontakty s elitním Sdružením klubu daňových poradců, který sdružuje nejvýznamnější daňové poradce z celé země.
Spolupracujeme také s právními a advokátními kancelářemi v Opoli, Vroclavi a v jiných městech Dolního Slezska.
Dále od roku 1998 Kancelář spolupracuje s Regionální kanceláří hospodářské spolupráce Dolního Saska ve Vroclavi a od roku 2000 s Českou hospodářskou komorou v Ostravě.

Přesto jsou pro naši Kancelář největším vyzváním daňové otázky. Je to zvlášť významná oblast zejména v současné době, kdy po roce 2002 vstoupily v platnost fundamentální změny daňových zákonů, které se vzhledem ke své složitosti stály zdrojem pochybností a problémů v této oblasti.

Jsme toho názoru, že nejlépe je s předstihem zamezovat vzniku daňových problémů vznikajících v podnikání a nejúčinnější daňová rozhodnutí je možno učinit ještě před zahájením činnosti vlastní firmy.

Z tohoto důvodu Vás zveme do naší Kanceláře, kde Vám rádi pomůžeme a poskytneme odpovědi na každou Vaši otázku.

Daňová a právní kancelář GROSZ se zabývá především daněmi, účetnictvím a financemi a prováděním vyúčtování pojistného se Správou sociálního zabezpečení.

Na zvláštní objednávku se zabýváme otázkami v oblasti pracovně-právních vztahů a BOZ – v plném rozsahu.

Zvláštní pozornost věnujeme otázkám souvisejícím s hledáním nových efektivnějších metod řešení daňových a ekonomických záležitostí a optimalizací daní.

Poskytujeme služby v oblastí účetnictví, podporované počítačem, pro fyzické a právnické osoby v tomto rozsahu:

  • vedení účetní evidence
  • vedení daňové evidence příjmů a výdajů po potřeby daně z příjmu
  • vedení evidence pro potřeby paušální daně
  • vedení evidence DPH
  • zpracovávání ročního daňového přiznání k dani z příjmu fyzické osoby
  • sporządzania i wysyłania, również w drodze przekazu elektronicznego, dokumentów ZUS

V oblasti účetnictví nabízíme:

  • vedení účetnictví tradiční formou, spočívající v předávání dokladů do Kanceláře
  • ve formě auditu účetnictví vedeného pracovníky zákazníka

Nabízíme komplexní daňové poradenství se zvláštním zaměřením na daňové řízení a daňovou kontrolu, na které se specializuje majitel firmy.

S kanceláři je možno se kontaktovat osobně, telefonicky anebo elektronickou cestou.
Biuro Rachunkowe GROSZ
45-069 Opole,
ul. 1 Maja 61, p.305
tel. 77 402 16 63, kom. 694 414 498
NIP: 754-197-10-55