Cennik usług

Ceny usług ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • Rodzaj prowadzonej księgowości:
    – podatkowa księga przychodów i rozchodów
    – ewidencja przychodów
  • Obroty firmy
  • Ilości pozycji księgowych
  • Stopień skomplikowania (firmy zagraniczne, odprawy czasowe, dokumenty SAD, obrót wierzytelnościami itp.)
  • Dodatkowa obsługa spraw pracowniczych
  • Obsługa w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń

Oferta cenowa:

Koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem opisanych zagadnień, wynosi miesięcznie od 100 do 1000 zł*.

Koszt prowadzenia ewidencji przychodów wynosi miesięcznie od 100 do 500 zł.
Koszt prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi miesięcznie od 700 do 5000 zł.

Doradca Podatkowy wraz z Biurem ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności księgowych.

*Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.